Asociaţia Cultural-Educativă ARCANUL-USV

Despre asociaţie...

Asociaţia Cultural-Educativă ARCANUL-USV este o organizaţie non-guvernamentală şi funcţionează pe baza principiilor persoanelor juridice de drept privat, fără scop lucrativ, fiind supusă prevederilor OG 26/2000, modificată cu privire la asociaţii şi fundaţii.

Scopul asociaţiei...

Scopul asociaţiei este de a stimula, atât interesul mediului academic sucevean, cât și interesul publicului românesc pentru spaţiul artistic, atât prin cunoaşterea tradiţiilor locale, regionale şi naţionale, cât şi prin promovarea şi perpetuarea valorilor spirituale şi culturale româneşti. Asociaţia creează un cadru adecvat pentru activităţi diverse – muzică instrumentală, dans, etnografie - care duc la realizarea de parteneriate, proiecte cultural-educaţionale, participarea şi organizarea de activităţi cultural-artistice, la nivel intern şi internaţional.

Obiectivele asociaţiei...

Enumerăm câteva obiective primordiale în desfăşurarea activităţii asociaţiei:
- promovarea, organizarea şi desfăşurarea de activităţi cultural-artistice prin intermediul Ansamblului Studenţesc ARCANUL USV la nivel intern şi internaţional, cu un puternic impact educaţional;
- coordonarea, îndrumarea şi sprijinirea membrilor asociaţiei în vederea desfăşurării activităţilor cultural-artistice;
- atragerea de finanţări prin promovarea şi coordonarea de programe cultural-artistice, în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de pregătire în domeniul artistic a membrilor asociaţiei prin dotarea cu instrumente muzicale, precum şi achiziţionarea de costume adecvate diferitelor reprezentaţii;
- susţinerea financiară a activităţilor cultural-artistice organizate prin intermediul Ansamblului Studenţesc ARCANUL-USV la nivel intern şi internaţional;
- realizarea de parteneriate cultural-educative cu diferite instituţii şi organizaţii de profil care au aceleaşi obiective, din ţară sau din străinătate;
- sprijinirea tinerilor talentaţi în vederea afirmării lor în domeniul artistic;
- realizarea şi actualizarea permanentă a unui site pentru promovarea activităţilor Asociaţiei;
- colaborarea cu mass-media şi diverse publicaţii din ţară şi din străinătate, pentru mediatizarea activităţii asociaţiei şi a partenerilor săi;
- realizarea de acţiuni caritabile (spectacole) în scopul sprijinirii unor tineri aflaţi în dificultate.